обективен

обективен
обектѝв|ен, -на, -но <-ни>
прил oggettìvo, obiettìvo

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • обективен — прил. незаинтересован, индиферентен, безпристрастен, неутрален, безучастен, спокоен прил. реален, действителен прил. правдив, справедлив прил. хладен прил. материален, веществен, предметен, физически прил. конкретен, осез …   Български синонимен речник

 • давам обективен израз — словосъч. обективизирам, давам представа, конкретизирам, представям …   Български синонимен речник

 • безпристрастен — прил. безучастен, неутрален, обективен, непредубеден, незаинтересуван, апатичен прил. независим, справедлив, прав, правосъден прил. хладен прил. прям, искрен, правдив прил. разсъдлив, разсъдъчен, критичен …   Български синонимен речник

 • безучастен — прил. равнодушен, безразличен, индиферентен, студен, несмутим, невъзмутим, спокоен, непоколебим, безчувствен, пасивен прил. безпричастен, незаинтересуван, дезинтересиран, неутрален прил. безизразен прил. незаинтересован прил. коравосърдечен прил …   Български синонимен речник

 • веществен — прил. материален, предметен, реален, действителен, осезателен, уловим прил. обективен, физически прил. траен, постоянен …   Български синонимен речник

 • давам представа — словосъч. обективизирам, давам обективен израз, конкретизирам, представям …   Български синонимен речник

 • действителен — прил. истински, автентичен, реален, фактически, верен, правдив, естествен, съществуващ прил. годен, валиден, в сила, в действие прил. оригинален прил. конкретен, настоящ прил. определен прил. наличен, използваем …   Български синонимен речник

 • конкретен — прил. даден, определен, примерен, предметен, обстоятелствен, видим, реален, осезаем прил. действителен, истински, фактически, съществуващ, настоящ прил. обективен прил. ясен …   Български синонимен речник

 • конкретизирам — гл. определям, уточнявам, установявам, посочвам, означавам, прецизирам, фиксирам гл. обективизирам, давам обективен израз, давам представа, представям …   Български синонимен речник

 • материален — прил. веществен, реален, физически, видим, осезаем, положителен прил. имуществен прил. предметен, обективен прил. материалистичен, телесен, груб, сетивен, чувствен, земен, светски …   Български синонимен речник

 • незаинтересован — прил. неутрален, безучастен, пасивен, равнодушен, безгрижен, апатичен, индиферентен прил. обективен, независим прил. справедлив, правосъден прил. безразличен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”